مداد ابرو

مداد ابرو
   مداد ابرو
  • دارای بافتی نرم كه می‌توان براحتی در محدوده ابروها استفاده كرد.
  • دارای دوام و ماندگاری بالا

اطمینان حاصل كنید كه نوک مداد كاملا تیز باشد.

برای داشتن فرم طبیعی از خطوط نازک و كوتاه استفاده كرده و سپس با قسمت برس ابرو روی آن را كمی بكشید.

01 02 03