ULTRAFLEX(ریمل بلند‌كننده و حالت دهنده)

ULTRAFLEX(ریمل بلند‌كننده و حالت دهنده)
 ULTRAFLEX(ریمل بلند‌كننده و حالت دهنده)
  • حالت دهنده و فركننده قوی مژه‌ها
  • بلند كننده
  • دارای رنگ بسیار مشكی
  • مناسب برایچشم‌های حساس
  • ضد حساسیت بودن تمامی ریمل های پوپا توسط آزمایشگاه به تایید رسیدهاست.

برای رسیدن به بیشترین حجم و حالت فر، نخست از شانه‌های كوتاه برس استفاده كنید. سپس این عمل را با استفاده از شانه‌های بلند‌تر برای بلند‌ترشدن مژه‌ها انجام دهید.

  • ویتامین A : برای مژه ها مرطوب کننده است.